Estra d.o.o.


ESTRA KATALOG - LINK

"Estra" d.o.o. Novo Selo Rok
Rade Končara 39, 40 000 Čakovec
++385 ( 40 ) 853 - 224
++385 ( 40 ) 853 - 555
++385 ( 40 ) 853 - 900

upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu
pod brojem: Tt-95/331-2, MBS:070002856.
Temeljni kapital društva od 37.000,00 kuna uplaćen je u cjelosti.
Članovi uprave društva: dipl.oec.Stjepan Tratnjak.

Djelatnost : 51900 Ostala trgovina na veliko
OIB: 33346605838
Žiro račun :
2402006-1100030228 Erste und steiermarkische bank d.d.
IBAN:

2392007-1100045571 Međimurska banka Čakovec d.d.
IBAN: HR18 2392 0071 1000 4557 1